TOPASIA LÀ MỘT CÔNG TY LOGISTICS CHUYÊN NGHIỆP

Topasia Logistics chủ yếu xuất khẩu hàng Thanh Long Việt Nam sang các cảng Shekou, Ninh Ba, Thượng Hải, Đại Liên, Thanh Đảo, Phúc Châu, Hạ Môn. Chi nhánh tại Việt Nam có đội ngũ chuyên nghiệp khai báo hải quan, có mối quan hệ mật thiết với các hãng tàu lớn. Chúng tôi chuyên về dịch vụ xuất nhập khẩu hoa quả.


 

 

Related topics: